Baby Stork znanstvena metoda 2016-12-20T12:55:56+00:00

Baby Stork znanstvena metoda določanja plodnih dni

Spremljanje ovulacije z vidika fizioloških sprememb v ciklusu

napisal mag. Stanko Pušenjak, dr. med.

Ovulacija je kljub tehnološkemu razvoju, računalniški podpori in znanju še vedno dokaj skrivnosten in težko napovedljiv dogodek. Sposobnost napovedovanja ovulacije ženski lahko koristi zlasti v dveh primerih, kadar si želi nosečnosti in jo načrtuje ali kadar se ji želi izogniti.

Ovulacijo spremljajo različni biološki procesi in spremembe, ki jih je mogoče opazovati in nekatere med njimi tudi meriti. Tako je npr. dejstvo, da progesteron, prevladujoči spolni hormon, v času po ovulaciji povzroči dvig bazalne telesne temperature (BTT) ter spremembe v elektrolitski sestavi sluzi materničnega vratu in sline. Oboje je mogoče zajeti s posebej temu namenjeno tehnično opremo in analizirati z elektronskimi napravami s posebej razvitimi matematičnimi algoritmi.

Bazalna telesna temperatura (BTT)

Bazalna telesna temperatura je najnižja telesna temperatura, ki jo telo doseže v mirovanju (spanju). Ustaljen način pridobivanja tega podatka je merjenje telesne temperature zjutraj, takoj po prebujanju in še preden se začne kakršna koli telesna aktivnost. Sicer bo tako izmerjena BTT malenkost višja od prave BTT, vendar ob stalnih in enakih pogojih ta razlika ne igra pomembne vloge (sliki 1 in 2).

Natančnejše meritve se zagotavljajo z uporabo notranjih merilcev telesne temperature [1]. Pri ženski se po ovulaciji BTT dvigne za od 0,5 do 0,8 ᵒC. Sledenje BTT daje eno od možnosti napovedovanja dneva ovulacije. Težnja k nižji BTT pred in višji BTT po ovulaciji imenujemo dvofazni vzorec BTT. Risanje grafa BTT tekom ciklusa zato lahko uporabimo za nadzor nad ovulacijo. Vzorec BTT pri moških je ves čas podoben BTT pri ženskah pred ovulacijo, torej nima druge faze [2].

Graf bazalne telesne temperature (Slika 1)

Hormonalni vzroki za dvofazno temperaturno krivuljo

V fazi pred ovulacijo v ženskem telesu prevladujejo estrogeni, ki nimajo vpliva na BTT. Šele po ovulaciji se iz rumenega telesca v jajčniku začne izločati in dvigovati raven progesterona, ki pa ima vpliv na raven BTT. Dvig BTT je večinoma opazen šele naslednji dan po ovulaciji in omogoča sklepanje na ovulacijo v spremljajočem ciklusu za nazaj do treh dni [3].

Če v danem ciklusu ne pride do zanositve, se rumeno telesce po 14 dneh (od 12 do 16) začne razgrajevati in raven progesterona upade, to pa povzroči tudi padec BTT in menstruacijo. Če do zanositve pride, rumeno telesce ostane delujoče, naprej izloča progesteron in v nadaljevanju nekaj tednov vzdržuje nosečnost, prav tako pa ostane dvignjena tudi BTT.

Zelo redko ob ovulaciji rumeno telesce tvori cisto v jajčniku, tako imenovano cisto rumenega telesca. Ta tvorba lahko preživi več kot kot 14 dni in ves čas obstoja izloča tudi progesteron, ta pa vzdržuje tudi višjo BTT, kar lahko traja tudi več tednov in izjemoma mesecev.

Želja po zanositvi in BTT

Redne in predvidljive menstruacije so nekakšen dokaz, da ima ženska ovulacije, neredne in nepredvidljive krvavitve pa bolj kažejo na to, da ovulacij ni ali so redkejše. Kljub temu imajo mnoge ženske z nerednimi ciklusi ovulacijo in nekatere z na videz rednimi cikli ovulacije nimajo ali pa gre za skrajšano drugo fazo ciklusa (manj kot 9 dni). Sledenje BTT lahko pokaže, ali ovulacije so, če je druga faza ciklusa primerna za zanositev (več kot 9 dni). Računalniki za izračunavanje plodnosti z ustrezno programsko opremo lahko to preverjajo.

Komercialni testi za nosečnost običajno niso primerni za uporabo vsaj od 2 do 3 tedne po ovulaciji (od 4 do 5 tednov po menstruaciji). Poznavanje datuma ovulacije torej ženski daje boljšo osnovo za predvidevanje datuma, ko bo test nosečnosti povedal za resničen rezultat in npr. ne bo lažno negativen, če bi ga opravila prezgodaj. Če je BTT dvignjena 18 ali več dni na raven po ovulaciji, to hkrati skoraj zanesljivo pomeni nosečnost [4].

Sledenje BTT je zanesljivejši način za ugotavljanje trajanja nosečnosti kot podatek o zadnji menstruaciji [5].

Želja preprečiti zanositev s pomočjo BTT

Hormonske spremembe v menstrualnem ciklu

Spremljanje BTT kaže na poovulacijsko neplodnost do menstruacije. Do oploditve namreč lahko pride največ do nekaj ur po ovulaciji, čim se dvigne BTT, pa oploditev ni več možna. Možna doba preživetja spermijev v ženskih rodilih je lahko celo do 10 dni [6], zato je za preprečitev zanositve potrebno predvidevanje nastopa ovulacije več dni vnaprej.

Temu namenu lahko dobro služi tudi spremljanje BTT, zlasti če se mesečni vzorec BTT ponavlja.

Opazovanje kristalizacije cervikalne sluzi in sline

Tik pred ovulacijo, ko so ravni estrogenov najvišje, cervikalna sluz in slina ob kristalizaciji na objektnem stekelcu tvorita posebne kristale v obliki praproti. To se lepo vidi pod ustreznim povečevalnim steklom ali mikroskopom. Ta oblika kristaliziranja sluzi in sline se začne nekje od 3 do 5 dni pred ovulacijo in v teh dneh je plodnost najvišja.

Preverjanje tega fenomena kristaliziranja sluzi in sline je zelo preprosto. Takšno kristaliziranje sluzi in sline pod mikroskopom je odvisno od visokih ravni estrogenov, ki povečajo vsebnost elektrolitov (soli) v sluzi in slini. Ob sušenju sluzi se soli v sluzi in slini kristalizirajo in tvorijo značilno obliko praproti. Po ovulaciji se vsebnost soli v sluzi in slini spremeni in kristaliziranje v obliki praproti zamenja kristaliziranje v obliki nepravilnih kepic in klopčičev (sliki 3 in 4).

BTT in spremembe sluzi v ciklusu

Zaključek

Lahko rečemo, da sta fenomena dviga BTT po ovulaciji ter tvorba praproti pri kristaliziranju cervikalne sluzi in sline tik pred ovulacijo najpomembnejši spremembi, ki sta lahko dostopni merjenju in opazovanju.

Ob rednem spremljanju in opazovanju ter zapisovanju v koledarske tabele  z  ustrezno analizo preteklih mesecev iz njiju lahko precej dobro sklepamo na ovulacijo v prihodnjem ciklusu, čeprav opazovanje sluzi zgolj označuje visoko raven estrogenov (značilno za obdobje od 12 ur do 5 dni pred ovulacijo) in zvišanje BTT zgolj kaže, da je ovulacija že nastopila in da je prisoten progesteron, ki pa označuje obdobje, ko oploditev s spolnimi odnosi ni več možna.

Literatura

1. “An iButton ds1922L Bluetooth Reader for LadyCycle”. Retrieved 2015-08-25.

2. Baker, Fiona C.; Waner, Jonathan I.; Vieira, Elizabeth F.; Taylor, Sheila R.; Driver, Helen S.; Mitchell, Duncan (2001-02-01). “Sleep and 24 hour body temperatures: a comparison in young men, naturally cycling women and women taking hormonal contraceptives”. The Journal of Physiology 530 (3): 565–574. doi:10.1111/j.1469-7793.2001.0565k.x. ISSN 1469-7793. PMC 2278431. PMID 11158285

3. Kippley, John; Sheila Kippley (1996). The Art of Natural Family Planning (4th ed.). Cincinnati, OH: The Couple to Couple League. pp. 72,298–299. ISBN 0-926412-13-2.

4. Weschler, Toni (2002). Taking Charge of Your Fertility (Revised ed.). New York: HarperCollins. p. 316. ISBN 0-06-093764-5.

5. Weschler, pp.3-4,155-156, insert p.7

6. Weschler, p.374